M

Mächtig,  zwaar op de maag

Mäj stèke,  meiboom(pje) planten (nieuw huis, einde oogst)

Malet,  boekentas

Mänta,  pepermunt

Manskjèl,  man

Maoffel,  mof, handverwarmer

Maojl,  mond, muil, bakkes

Maol,  zak

Maolplak,  zakdoek

Medaonzjel,  medaille

Meetske,  meisje

Mèij,  zeis

Mèijne,  menen

Mejing,  mogelijkheid

  Wej häl iech ook trèk, gene mejing

Melger, mergel

Menshe,  jonge of kleine man

Mès,  mest / eucharistieviering

Meshuuns,  misschien

Messem,  mesthoop

Metoere,  soms, af en toe

Mets,  mes

Meutshe,  veldfles

Miech,  mij

Mieet,  stro- of graanmijt

Mik,  wit brood

Mins,  mens

Moer,  waterkoker / muur

Moees,  muis

Moijlemaan,  iemand met veel noten op z’n zang

Molder, mannelijke meikever

Môôj,  larve

 

M

Moolzhe,  deegbak

Mörf,  gaar

Mortie,  mortel

Mösh,  mus

Möts,  muts

Muizekjuitelkes,  suikermuisjes 

Müt,  maart

Moolzje,  deegbak

Mörf,  gaar

Mortie,  mortel

Mösh,  mus

Möts,  muts

Muizekjuitelkes,  suikermuisjes

Müt,  maart (ouder dialect) 

Mik,  wit brood

Mins,  mens

Moer,  waterkoker / muur

Moees,  muis (ouder dialect)

Moijlemaan,  iemand met veel noten op z’n zang

Moolzje,  deegbak

Mörf,  gaar

Mortie,  mortel

Mösh,  mus

Möts,  muts

Muizekjuitelkes,  suikermuisjes

Müt,  maart (ouder dialect) 

 

  N

Näij,  nauw

  Dat kömp zoe näij nit

Naober,  buurman

Naogelboeek,  navel

Naolzjhe,  naald

Nao tow,  naar toe

 

 

  N

Naovenaant,  navenant, afhankelijk van

Nèchele,  spijkers inkloppen

Nèèf,  neef

Nejjös,, naaister

Nès,  rotzooi

Nishe,  nicht

Niemes,  niemand

Njötteboom,  notenboom

Noster,  rozenkrans

Nuije,  uitnodigen (voor trouwfeest,…)

Nuishierige zaod, te nieuwsgierig 

Numme,  noemen

 

 

 

 

O

Obere,  helpen bij beton maken en metsen

Oer,  oor

Oetdoeen,  uitkleden

Oetshudde,  uitgieten

Ois,  oogst

Oisappele,  oogstappelen

Ondjuitig,  ondeugend, stout

Onnötter,  vuilzak, onkuisaard

Opnui,  opnieuw

Opshare ,  iets opdoen

Opshikke,  opsturen, verzenden

Optieker,  apotheker

Owg,  oog