Renovatie en verbeteren van de akoestiek van het parochiehuis.