ZAAL "de Kömmik"  vroeger: parochiezaal

Pastoor Counestraat 3

3770 Vroenhoven

 VOOR RESERVATIE:

TEL: 0497.517828

Nelly Cielen